Artykuły

REGULAMIN

konkurs na projekt badawczy dotyczący teatru offowego w Polsce

 

 1. Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego w realizacji badań nad procesem twórczym w teatrach niezależnych i ich dokonaniami.
 2. Konkurs organizowany jest przez czasopismo „nietak!t”, wydawane przez Fundację Teatr Nie-Taki z siedzibą na ul. Poleskiej 43/29, 51-354 Wrocław.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla badaczy, którzy do dnia upływu terminu złożenia wniosków konkursowych nie ukończyli 35 roku życia.
 4. Wniosek w Konkursie można składać indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami spełniającymi kryteria określone w pkt 2. W tym ostatnim przypadku konieczne jest określenie we wniosku kierownika projektu badawczego.
 5. Projekt może być realizowany w terminie maksymalnie do końca czerwca następnego roku kalendarzowego od daty podjęcia decyzji o wyborze projektu w Konkursie.
 6. Wnioski w Konkursie należy składać do dnia 2 grudnia 2018 roku w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W tytule wiadomości należy podać: imię i nazwisko wnioskującego lub (w przypadku zespołu) kierownika projektu i dopisek „Offowy projekt badawczy”.
 7. Wniosek w Konkursie powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy
  2. nazwę i adres siedziby teatru, którego dotyczy projekt badawczy
  3. czas realizacji projektu badawczego
  4. merytoryczny opis projektu badawczego ze wskazaniem jego oryginalności i znaczenia dla rozwoju wiedzy o polskim teatrze niezależnym
  5. informacje organizacyjne o realizacji projektu (stan ustaleń z badanym teatrem dotyczących możliwości udziału w procesie twórczym i/lub dostępu do materiałów archiwalnych teatru, harmonogram działań, możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia logistycznego ze strony teatru).
 8. Wnioski konkursowe oceniać będzie jednoosobowo opiekun merytoryczny Konkursu – prof. Dariusz Kosiński.
 9. Ze zgłoszonych wniosków do realizacji wybranych zostanie od dwóch do czterech projektów. Każdy otrzyma wsparcie merytoryczne opiekuna Konkursu oraz honorarium w wysokości 1000 zł brutto.
 10. Główny efekt projektu stanowić będzie artykuł podsumowujący wyniki badań, przeznaczony do publikacji w czasopiśmie „nietak!t”. Artykuł należy przedstawić opiekunowi merytorycznemu nie później niż 30 dni po terminie zakończenia projektu.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Teatr Nie-Taki Kontakt: - listownie na adres: Ul. Poleska 43/29, 51-354 Wrocław;  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  telefonicznie: 518 612 199.

Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania procedury konkursowej opisanej w powyższym regulaminie.

Rodzaj danych
Dane jakie będziemy przetwarzać to:  imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wynikającej z regulaminu konkursu.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom niezbędnym do realizacji procedury Konkursu.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych
Państwa dane osobowe będą zabezpieczone przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy stopień ich zabezpieczenia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Fundacja Teatr Nie-Tak

 

template Joomla