Fundacja powstała w 2009 roku. Zrzesza młodych teatrologów i teatromanów. Głównym celem Fundacji jest poszukiwanie i propagowanie teatru ambitnego, niszowego, oryginalnego, który często pomijany jest  w ogólnokrajowym dyskursie teatralnym. W jej hasłach pojawia się niezgoda na jednostronne ocenianie życia teatralnego w Polsce i narzucanie widzom dominującego modelu myślenia o teatrze.

Fundacja od 2010 roku wydaje kwartalnik teatralny „nietak!t”, w którym przedstawia mało znane zjawiska teatralne z kraju i ze świata.

Fundacja współorganizuje Wrocławski Festiwal Ruchu „Cyrkulacje” i Festiwalu Teatru Nie-Złego w Legnicy.  Dwukrotnie prowadziła roczne warsztaty dla młodzieży wraz z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, a także organizowała mniejsze, jednorazowe zajęcia teatralne i happeningi.

 

template Joomla